Klubkártya feltételek

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)


A Vava Tenina Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: Szentendre, Dumtsa Jenő utca 9. adószám:25010491-2-13 – a továbbiakban: Vava Tenina Kft Kft.) által biztosított Édeni klubkártya felhasználásával kapcsolatban.

Az Édeni klubkártya igénylése:
Édeni klubkártya egyszeri 5000 Ft feletti vásárlás (vagy több , összesen 5000 Ft feletti vásárlás bizonylatainak bemutatása) esetén igényelhető a Kártyaigénylő adatlap kitöltésével. Az adatok felvitele után a kártya 5 napon belül átvehető az Édeni Édessségek boltjában.

A Törzsvásárlói kártya Rendszerben való részvétel feltételei:
Az adatlap kitöltésével és aláírásával a Vásárló elfogadja a Vava Tenina Kft (Édeni Édességek) ÁSZF-ben leírtakat. Az adatlapon mindenki csak a saját adatait rögzítheti.
Amennyiben a kártyával visszaélés történik, a Vava Tenina Kft (Édeni Édességek) jogosult az illető magán-, vagy jogi személy részvételét a Klubkártya Rendszerben megszüntetni, beleértve a kártyához kapcsolt kedvezményeket is.
Vava Tenina Kft (Édeni Édességek) jogosult Klubkártya rendszerének szabályzatát a vásárlók beleegyezése és külön tájékoztatása nélkül bármikor módosítani, amennyiben a mindenkor érvényes szabályzatot betekintésre hozzáférhetővé teszi szaküzletében és a www.csokibolt.hu honlapon.
Az Édeni Klubkártya nem fizetőeszköz.

Az Édeni klubkártya használata. Kedvezmények
A klubkártya birtokosa a kártya használata révén jogosult a Vava Tenina Kft (Édeni Édességek) által biztosított kedvezmények igénybe vételére. A kártyabirtokos vásárlásai az Édeni Édességek Boltjában jóváíródnak folyószámláján, amennyiben a pénztárnál a fizetést megelőzően bemutatja a kártyáját. Technikai okokból ajándékkártya vásárlása nem növeli vásárlásainak összegét. A Vava Tenina Kft a kártyabirtokosok személyazonosságát nem vizsgálja, ezért az esetleges illetéktelen kártyafelhasználásért való felelősségét kizárja. A pontbeváltást akadályozó műszaki hiba esetén a dm Kft. ésszerű időn belül gondoskodik a hiba kijavításáról. A törött, vagy más módon sérült törzsvásárlói kártyán a Vava Tenina Kft. jogosult a vásárlások jóváírását megtagadni.
A kedvezmény mértékének alapja a Vásárló előző 18 hónapban halmozott vásárlásainak összege.

Eljárás az Édeni klubkártya elvesztése, megsemmisülése, sérülése, alkártya igénylése esetén:
A kártyabirtokos a kártya elvesztése, sérülése vagy megsemmisülése esetén bármikor 500 Ft ellenében új törzsvásárlói kártyát igényelhet az Édeni Édességek Boltjában ( ebben az esetben a Vava Tenina Kft a korábbi kártyát érvényteleníti. ) Az új törzsvásárlói kártyán a Vava Tenina Kft a korábbi kártyán gyűjtött vásárlásai nem vesznek el.
Egy főkártyához több alkártya tartozhat, mely 500 Ft ellenében igényelhető. Az alkártyákkal történt vásárlások a főkártyához tartozó jóváírásokat növelik.


A szerződés időtartama, megszűnése: A klubkártya felhasználására vonatkozó jelen szerződés a felek között határozatlan időre jön létre, a szerződést a kártyabirtokos bármikor, indoklás nélkül jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani. A Vava Tenina Kft úgyszintén bármikor jogosult a jelen szerződés indoklás nélküli felmondására. A csokibolt.hu honlapon valamint az Édeni Édességek boltjában a vásárlók számára jól látható helyen elhelyezett hirdetménnyel tájékoztatja a kártyabirtokosokat. A tájékoztató közzétételének időpontját követően a továbbiakban klubkártya nem igényelhető.

Az Általános Szerződési Feltételek módosítása: A Vava Tenina Kft jogosult a jelen ÁSZF egyoldalú módosítására az általa nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatás bevezetése érdekében. A Vava Tenina Kft előzetesen a csokibolt.hu honlapon valamint az Édeni Édességek boltjában a vásárlók számára jól látható helyen elhelyezett hirdetménnyel tájékoztatja a kártyabirtokosokat az ÁSZF módosításáról, a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított ÁSZF elérhetőségét, a kártyabirtokosokat megillető, azonnali hatályú felmondás feltételeiről szóló tájékoztatást. Amennyiben a kártyabirtokos a módosítást nem kívánja elfogadni, a hirdetmény szerinti tájékoztatásban megjelölt hatályba lépési határidőtől számított 30 napon belül azonnali hatállyal jogosult írásban felmondani a szerződést. (Cím: Vava Tenina Kft, Szentendre, Dumtsa Jenő utca 9. csokibolt@csokibolt.hu). A határidő lejárta után az ÁSZF módosítását a kártyabirtokos részéről elfogadottnak kell tekinteni.

Ajánlatok, kedvezmények postai kiküldése: Az elektronikus küldemények kiküldése a kártyabirtokos által a Vava Tenina Kft számára legutóbb megadott email címre történik.Adatok kezelése és védelme:

A kártya adatlapjának kitöltésével a Vásárló hozzájárul, hogy a megadott információkat - beleérve személyes adatait is -Vava Tenina Kft (Édeni Édességek) elektronikus nyilvántartásba felvegye és feldolgozza. Az adatkezelés és feldolgozás célja a Klubkártya Rendszer működtetése, a vásárlási szokások kiértékelése a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében, a Törzsvásárlók hatékonyabb tájékoztatása a vásárlási lehetőségekről. Az adatokat a Vava Tenina Kft (Édeni Édességek) , bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adja ki.
A Törzsvásárló jogosult az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását írásban visszavonni, ebben az esetben a kártya letiltásra kerül, nem használható többé, adatainak visszaállítása nem lehetséges.